Skip to content Skip to footer

Het digitaal platform richt zich in eerste instantie naar bedrijven (werkgevers, HR-manager) en werkgevers- en werknemersorganisaties. Informatie zoals goede praktijken, tools en instrumenten, maatregelen,…moeten deze doelgroep inspireren om een inclusief bedrijf te worden en een inclusief beleid te voeren. De opgeleverde teksten geven zo veel als mogelijk een call-to-action-gevoel weer: duidelijke teksten, to the point en motiverend. 

Copywriting

Vlaamse Overheid

Website

Voor Mijn Inclusieve Werkvloer, een officiële website van de Vlaamse Overheid, schreef Studio Wendy Kegels de teksten over het thema “Talent aantrekken op de werkvloer”.

Klant:Vlaamse OverheidJaar:2024