Skip to content Skip to footer

DIVA

Project "DIVA Zonder Drempels"

Met de vernieuwde collectiepresentatie wilde DIVA vanaf 2023 het museum maximaal openstellen voor alle bezoekers, met of zonder beperking. Als projectleider onderzocht ik de drempels die bezoekers ervaren en creëerde oplossingen voor hun noden.

Klant:DIVAJaar:2022-2023

DIVA wil als museum toegankelijk zijn voor iedereen. In 2022 vernieuwde DIVA haar vaste collectiepresentatie. Met de vernieuwde presentatie wilde men het museum maximaal openstellen voor alle bezoekers, met of zonder beperking, door fysieke, sociale en informatieve drempels die bezoekers ervaren, zo veel mogelijk weg te halen. 

Als projectleider voor “DIVA zonder drempels, een museum voor iedereen” verzamelde ik input over de behoeftes en interesses van de doelgroepen op vlak van informatie, dienstverlening en aanbod. Aan de hand van ervaringsbezoeken en in overleg met personen met een beperking en doelgroeporganisaties werkte ik een plan van aanpak uit. Ik toetste het plan af bij de betrokken partijen, rolde het plan van aanpak uit met het museale team en implementeerde het aanbod in de vaste collectieopstelling.

Coördinatie, Copywriting, Museumteksten, Projectleiding, SEO, Storytelling, UX/UI 

Realisaties

 • Screening zaalteksten op toegankelijkheid
 • Toegankelijk maken van de audioverhalen, A-teksten, B-teksten, C-teksten
 • Redactie zaalteksten en opvolging vertalingen EN/FR/D: expo De Juwelenstoet
 • Vernieuwing wayfinding: input en opvolging
 • Vernieuwing website en lancering: contactpersoon webdesign bedrijf (London), sitemap, structuur, UX/UI, content creatie (tekst en beeld), opvolging vertalingen, input content, bug testing
 • Creatie en lancering nieuw aanbod voor mensen met beperkingen
 • Bekend maken en promotie van het toegankelijk aanbod bij doelgroeppersonen met een beperking
 • Optimalisatie kinderaanbod: vormgeving, projectopvolging
 • Optimalisatie NT2-rondleidingen
 • Creatie nieuw grondplan: content, structuur, projectopvolging
 • Vormgeving communicatie-elementen
 • Budgetopvolging
 • Bewustmaking rond beperkingen en kennisdeling over toegankelijke dienstverlening bij personeel
 • Presentatie resultaten en aanpak voor collega-musea
 • Intern rapport met bevindingen, tips en tricks