Skip to content Skip to footer

Stad Oostende

Audioverhaal

Van 6 juni tot 8 november 2020 liep de tentoonstelling “Over Permeke. Met de klankkleur van een basviool“ in de Venetiaanse Gaanderijen in Oostende. Om de expo kracht bij te zetten, werd Studio Wendy Kegels gevraagd om de storytelling voor de audiogids te verzorgen.

Klant:Stad OostendeJaar:2020

Aangezien de Vlaamse rasacteur Jan Decleir de audiogids zou inspreken, stelden we voor om hem het verhaal te laten vertellen als Constant Permeke. Dit gaf een extra dimensie aan het medium van de audiogids. Het werd een boeiend verhaal over het leven en het werk van Permeke in het Oostende van de 19de en 20ste eeuw.

Audioverhaal, Museumteksten, Storytelling

Realisaties

Expo “Over Permeke” (Erfgoedapp)

  • Concept audiotour Permeke
  • Redactie en storytelling audiotour Permeke

Open Monumentendag (Erfgoedapp)

  • Herschrijven teksten over de Oosteroever van historicus E. Mahieu voor een digitale wandeling