ARTESHOQ, voormalig Al.Arte, is een internationaal platform dat voornamelijk kunst uit de Mashriq- en Maghreb-landen en hun diaspora's wil tentoonstellen. Voor de fysieke expo ANANESH werd Studio Wendy Kegels gevraagd om de intro en kunstenaarsbio's te schrijven. De Engelse copy werd geprint voor op de expo en ook online op social media en de website gebruikt.

#storytelling #creative writing #content copywriting #english copywriting

ANANESH by ARTESHOQ